Borrower Requirements

לפני תהליך בקשת ההלוואה!

על מנת למלא את הבקשה, חשוב
שתהיו מוכנים מראש עם המידע והטפסים הדרושים.

חשוב לשים לב! בשלב זה מקבלים הלוואות
עד לסכום של ₪90,000 אך ורק לעסקים ולא למלכ״רים.

לזכאים 'קרן משרד הכלכלה', באמצעות יועץ עסקי בלבד,
יש להגיש כאן>>  

(יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד)

בואו נוודא שיש לכם את כל המידע הדרוש:

יש להגיש תוכנית עסקית, ניתן להיעזר בפורמט של ספארק.
לסיוע במציאת יועץ, ניתן לפנות אלינו במייל info@sparkil.org

*בהלוואות עד 50,000 ש"ח לא נדרש ערב, מלבד מקרים חריגים

**חשוב לשים לב!
‍יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד

נדרש להגיש תוכנית עסקית וכן נדרש ערב.

יש להגיש תוכנית עסקית שנכתבה ע"י יועץ עסקי מוסמך. ניתן להעזר בפורמט של ספארק
לסיוע במציאת יועץ עסקי, ניתן לפנות אלינו במייל loans@sparkil.org

**חשוב לשים לב!
‍יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד

לזכאים 'קרן משרד הכלכלה', באמצעות יועץ עסקי בלבד,
יש להגיש כאן>>  

(יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד)

בואו נוודא שיש לכם את כל המידע הדרוש:

נדרש להגיש תוכנית עסקית וכן נדרש ערב.

יש להגיש תוכנית עסקית, ניתן להיעזר בפורמט של ספארק.
לסיוע במציאת יועץ, ניתן לפנות אלינו במייל info@sparkil.org

3. למלא ולשלוח את טופס הסיפור האישי מלא, כולל תמונות ווידאו למייל info@sparkil.org ולציין בנושא המייל את שם העסק.

**חשוב לשים לב!
‍יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד

נדרש להגיש תוכנית עסקית וכן נדרש ערב.

יש להגיש תוכנית עסקית שנכתבה ע"י יועץ עסקי מוסמך. ניתן להעזר בפורמט של ספארק
לסיוע במציאת יועץ עסקי, ניתן לפנות אלינו במייל loans@sparkil.org

3. למלא ולשלוח את טופס הסיפור האישי מלא, כולל תמונות ווידאו למייל info@sparkil.org ולציין בנושא המייל את שם העסק.

**חשוב לשים לב!
‍יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד

Israel is at war

Small Israeli businesses need your support now more than ever. SparkIL has expanded the eligibility for recieving a loan to any business that has been affected by the war