בעלי עסק קטן?

העזרה כבר כאן!

קרן החירום של

הלוואות מיידיות עד 100,000 ₪ ללא ריבית

לעסקים קטנים שנפגעו מהמצב

גובה ההלוואה

עד 100,000 ש״ח
לעוסק מורשה או חברה בע״מ

עד 40,000 ש״ח
לעוסק פטור

תנאי סף

גיל העסק: מעל שנה 

מחזור העסק: עד 2 מיליון ש״ח

תנאים נוספים

ללא צורך בערב! 

הגשה על ידי יועץ עם הסבר הצורך לאור המלחמה

אודות SparkIL

ספארק הינה גוף ללא כוונת רווח, בבעלות משותפת של עוגן (ארגון ללא מטרת רווח) והסוכנות היהודית.
ספארק מעניקה הלוואות ללא ריבית לעסקים קטנים וכעת במצב החרום גם למלכ״רים.

Israel is at war

Small Israeli businesses need your support now more than ever. SparkIL has expanded the eligibility for recieving a loan to any business that has been affected by the war